Gevelrenovatie

Renovatie en restauratie

Vochtplekken in de gevel, scheuren in de muur of voegen die aan vervanging toe zijn? De redenen om gevelrenovatie of gevelrestauratie te overwegen kunnen divers zijn. Wij helpen u graag met het beoordelen van de situatie en het geven van een advies over de beste werkwijze voor de renovatie. Daarnaast kijken we met u naar de oorzaak van de problemen. Waar komen de vochtplekken in de muur vandaan? Heeft u ook last van doorslaand vocht op optrekkend vocht in de gevel? Ook scheuren in de gevel vragen om een specialistische aanpak. Scheuren in de gevel kunnen ontstaan door het ontbreken van dilatatievoegen, bodemverzakking, doorhangende lateien of foutieve bouwconstructies. Alleen vervangen van voegwerk is niet altijd voldoende om het probleem definitief op te lossen, het verhelpen van de oorzaak is van groot belang. Berbo Voegwerken is gecertificeerd restauratievoeger én gecertificeerd scheurhersteller. Wij adviseren u graag over de uitvoering van de gevelrenovatie en kunnen de uitvoering vakkundig voor u verzorgen. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem beslist even contact met ons op via de contactpagina.

Vervangen van voegen

Waarom is een voeg belangrijk?
snijvoeg-klokgevel_monument-Ravenstein_berbo-voegwerken_gevelrenovatie-w878In een gemetselde gevel wordt gebruik gemaakt van lintvoegen (horizontale voeg) en stootvoegen (verticale voeg). Om de technische kwaliteit van voegen te beoordelen wordt gekeken naar de voeghardheid. Is het voegwerk van uw gevel in slechte staat? Dan kunt u dat vaak zien aan afbrokkelende voegen, maar ook problemen als vochtdoorslag, mosgroei op de voegen en lekkage duiden op problemen met de kwaliteit van de voeg. Vervangen van de voegen is dan belangrijk.

Hoe worden voegen vervangen?
Om de voegen te kunnen vervangen wordt de bestaande voeg (of restanten daarvan) uittgeslepen en/of uitgehakt. Om onnodige schade aan de overige gevelstenen te voorkomen is het een vereiste dat men een ervaren voeger neemt, die deze techniek goed beheerst.

Wanneer het voegwerk voldoende diep is uitgehakt, wordt de gevel grondig gereinigd (schoon gespoten) om eventuele restanten van de voeg te verwijderen. De reiniging is ook noodzakelijk voor een goede hechting en een geschikte ondergrond van het nieuwe voegwerk.

Vakkundig en kwalitatief voegwerk
Een goede gesteldheid van het voegwerk is afhankelijk van; het zorgvuldige uitkrabben / uithakken van metselwerk, grondig schoonmaken van de gevel, het vochtgehalte van de stenen, de juiste samenstelling van de specie, de werkwijze van het dichten, en de nabehandeling van het voegwerk (ter voorkoming uitdroging / uitspoelen ). Dat alles te samen waarborgt de kwaliteit en duurzaamheid van het voegwerk.

Zoals reeds eerder vermeld staat, is er een diversiteit aan voegwerken. Wij zijn zéér gekwalificeerd in: borstelvoegwerk, doorgestreken voegwerk, gladde voegwerken, knipvoegwerk, snijvoegwerk en schaduwvoegwerk. Iedere soort zorgt voor een specifieke uitstraling. Bekijk gerust onze projecten eens.

Heeft u een vraag over het vervangen van voegen? Neem beslist even contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag over het voegwerk in uw gevel en/of het vervangen daarvan? Neem beslist even contact met ons op. Wij helpen u graag bij de gevelrenovatie.

Reiniging

Door jaren van weer en milieu invloeden of lekkages kunnen lelijke en slechte gevels ontstaan. Een gedeelte van de renovatie bestaat uit het reinigen van de gevels, hiervoor bestaan 3 basistechnieken.

Reinigen met water

Dit is de meest voorkomende techniek. Dit kan met koud of warm water onder lage of hoge druk. Deze manier van reinigen geeft meestal een goed resultaat en brengt geen schade aan de gevels. Bij monumentale panden is dit een vereiste.

Chemisch Reinigen

Deze techniek geeft meestal een goed resultaat, maar wordt meestal alleen gebruikt bij een zeer harde rode baksteen. Deze manier vereist veel ervaring anders kan ernstige schade ontstaan.

Sandwashen

Deze techniek bestaat uit het stralen met een zeer fijn mineraal, meestal olive-zand onder hoge druk met water. Een bekend systeem is het TORBO stralen. Dit is vaak noodzakelijk bij een gele steen. Let wel: het is en blijft stralen, dus de steen wordt wel aangetast door deze techniek.

Heeft u een vraag over het reinigen van uw gevel? Neem beslist even contact met ons op. Wij helpen u graag bij het realiseren van de gewenste uitstraling van uw woning of pand.

Restauratie metselwerk

Een onderdeel van gevelrenovatie is het herstellen van metselwerk. Dit kan zijn het vervangen van kapotte stenen, inboeten van gaten van bijvoorbeeld gevelkachels of oude ventilatie openingen, of het opnieuw opmetselen van verzakkingen bijvoorbeeld rollagen enz. Hierbij proberen wij altijd met de originele stenen te werken, als die niet voor handen zijn gaan we op zoek naar een gelijke steen. Ook bestaat de mogelijkheid om een gelijke steen bij te laten maken.

Na de restauratie van het metselwerk zal ook de voeg opnieuw aangebracht moeten worden. Hierbij hanteren we de voegsoort en het morteltype van uw gevel zodat de restauratie van het metselwerk bijna onzichtbaar zal worden.

Wij komen regelmatig scheurvorming tegen bij onze gevelrenovatie-werkzaamheden. Het is belangrijk om de oorzaak van deze scheuren te onderzoeken en op te lossen voordat de scheuren hersteld worden.

Berbo Voegwerken is gecertificeerd om het Thor Helical scheurherstel-systeem toe te passen. Dit systeem biedt mogelijkheden om bestaande scheuren te herstellen en verdere scheurvorming te voorkomen. Heeft u een vraag over scheuren in de muur? Neem beslist even contact met ons op.

scheuren-in-de-muur_gevelherstel_scheurherstel-thor-helical-w878

Stappenplan Scheurherstel

Om een beeld te geven van wat er komt kijken bij het repareren van scheuren in de muur omschrijven we hier een beknopt stappenplan. De animatie-video aan de rechterzijde van de pagina geeft het proces (van stap 3 t/m 7) duidelijk weer.

  1. Analyseren scheurvorming, onderzoek naar oorzaak
  2. Oplossen oorzaak scheuren
  3. Uithakken/slijpen van de voegen
  4. Schoonspuiten van de uitgeslepen voeg
  5. Inbrengen van chemische mortel
  6. Inbrengen scheurherstel-wokkel(s)
  7. Afstrijken van de scheurherstel-wokkel(s)
  8. Na uitharding inbrengen van een nieuwe voeg