Knipvoeg in Eindhoven

Deze voormalige ambachtslieden / architecten woning in Eindhoven beschikt onder de monumentenstatus. Wij hebben de gevelrenovatie uitgevoerd onder toezicht van monumentenzorg, bestaande uit:

  • uitslijpen van oude knipvoeg
  • lage druk schoonspuiten gevel
  • aanbrengen nieuwe knipvoeg Mortel Tubag
  • conserveren/behandelen muurankers